Medische, prefentieve zorg Diabetes reumatisch en andere risciovolle voeten

De jaarlijkse voetcontroles, gericht voetonderzoek, het behandelen van risicofatoren en advies over adequaat schoeisel en ander hulpmiddelen zal door Podotherapeuten, registerpodologen, Medisch pedicures en schoentechnologen een bijdrage moeten leveren aan het voorkomen van voetuclera bij risicogroepen. Naar aanleiding van deze controles en onderzoeken wordt er een behandelplan door podotherapeuten geschreven en zal zo nodig andere disciplines ingeschakeld worden voor de overige te leveren diensten. In dat behandelplan staat alleen welk zorg noodzakelijk is om ulcera te voorkomen.

Een voetbehandeling bestaat uit het behandelen door de aangewezen locaties in behandelplan  en uit extra aanvullende behandeling.  Te denken valt bijvoorbeeld het knippen van de gezonde nagels of verwijderen van eelt dat geen risico vormt op wonden. Het medische noodzakelijke voetzorg wordt vanuit de basiszorg vergoed en voor de aanvullende verzorging betaald u een eigen bijdrage.

Ook andere mensen met een bepaalde risico zoals bijvoorbeeld spasmen en vaatproblematiek kunnen bij mij terecht. Zij kunnen door mijn erkenning vergoedingen krijgen bij hun zorgverzekeraar. Check wel eerst even uw verzekeringspolis. (zie vergoedingen).

Cliënten die chemotherapie krijgen moeten eerst met de behandelend arts overleggen wanneer er een behandeling mogelijk is.