Covid-19

Medisch noodzakelijk voetzorg ten tijde lockdown Covid-19

Helaas is de praktijk gesloten voor de reguliere voetzorg. Onder strikte voorwaarden mag ik de medische voetzorg blijven uitvoeren. Het uitgangspunt is dat we complicaties bij client kunnen voorkomen waardoor de eerste en tweedelijnszorg niet extra belast worden.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijk voetzorg?

Deze behandeling kunnen alleen plaatsvinden na triage (afweging) welke ik telefonisch afneem. Er wordt een afweging gemaakt of er instrumentale behandeling medisch noodzakelijk is. Bij twijfel wordt er contact gezocht met de hoofdbehandelaar of na toestemming van de huisarts:

  • Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken;
  • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken;
  • Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus;
  • Open kloven bij personen met risicovoeten*;
  • Een verdikte nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking;
  • Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit

Diabeten

Voor cliënten die diabetes hebben en via Podotherapeut doorverwezen zijn naar mij, blijft de toegewezen behandelingen aan voetzorg bestaan.

Cliënten welke diabetes hebben en in de simms-classificatie 2 vallen, voor het eerst bij mij komen kan enkel en alleen na verwijzing van de huisarts via de podotherapeut.

Valt uw voetzorg buiten deze kader?

Alle afspraken die gemaakt zijn in de periode tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 worden bij deze geannuleerd. Op 12 januari 2021 wordt er een persconferentie gehouden. Als daarin blijkt dat we na 19 januari onze werkzaamheden weer mogen oppakken, is het weer mogelijk om een afspraak te maken. Als blijkt dat de huidige maatregelingen gehandhaafd blijft, vervallen ook de afspraken in de volgende periode tot nader genoemde datum.

Ik besef dat dit wat veel is en ook lastig te begrijpen is. U kunt altijd contact opnemen als er nog vragen zijn.

Lieve groet,

Inge Arendsen

Medisch Pedicure

Voetpraktijk Bronckhorst.