Vergoedingen

Eerder hadden alleen cliënten met diabetes en een verhoogd risico op voetulcera recht op zorg uit de basisverzekering, nu geldt dit ook voor cliënten met overige aandoeningen of door medische behandeling met een verhoogd risico op voetulcera. Het jaar 2023 is gebruikt als overgangs jaar maar zal in 2024 definitief ingericht worden. Met als gevolg: cliënten die gebruik maken van de aanvullende verzekering hebben mogelijk recht op zorg uit de basisverzekering. Tot aan zorgprofiel 2 kunnen de kosten vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

Dus ook bij chronische ziekten, zoals spasmen, hart-en vaatproblematiek, of gevolgen van medisch handelen bijv neuropathie als gevolg van chemokuren kan men een beroep doen op de verzekering. Verstandig is om dit met uw arts en/of Podotherapeut hierin te overleggen. Tot aan zorgprofiel 2 kunnen de kosten vergoed worden vanuit de aanvullende aanvullende verzekering. Bij zorgprofiel 2 en hoger valt voetzorg onder de basiszorg en komt u bij mij terecht na verwijzing door podotherapeut die deze classificatie bepaald.

Een voetbehandeling bestaat uit het behandelen door de aangewezen locaties in behandelplan  en uit extra aanvullende behandeling.  Te denken valt bijvoorbeeld het knippen van de gezonde nagels of verwijderen van eelt dat geen risico vormt op wonden. Het medische noodzakelijke voetzorg wordt vanuit de basiszorg vergoed en voor de aanvullende verzorging betaald u een eigen bijdrage.

Voor meer informatie over vergoedingen en verzekeringen verwijs ik u naar de website van zorgwijzer:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure#vergoedingen

Op de website van ProCert / Kwaliteitsregister pedicure kunt u op voorhand zelf bekijken of uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekering. Houd er rekening mee dat vaak een percentage van uw behandeling vergoed wordt en/of tot een maximum bedrag.

https://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/pages/26/Consumenten/Dekking-zorgverzekeraars.html