Vergoedingen

Wanneer iemand reuma of diabetes heeft is het via de meeste zorgverzekeraars mogelijk om voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen.

Ook andere chronische ziekten, zoals spasmen en hart- en vaatproblematiek, kan men een beroep doen op de (aanvullende) verzekering. Verstandig is dat u vooraf bij uw verzekeraar informeert of u in aanmerking komt voor een vergoeding van uw pedicurebehandeling. Voor een vergoeding is in veel gevallen een verwijsbrief of een verklaring van de behandelend arts nodig.

Pedicurevergoeding bij diabetici ligt wat ingewikkelder. Tot aan zorgprofiel 2 kunnen de kosten vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Het is belangrijk te weten hoe u verzekerd bent. Cliënten met diabetes vanaf zorgprofiel 2 vallen onder de zorg van de podotherapeut. Behandeling vindt plaats altijd na doorverwijzing van een praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige van de huisarts. Deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u als diabeet via verwijzing van een podotherapeut bij mij komt, worden de kosten via de basisverzekering vergoed. Echter de verzekering vergoedt slechts de medische noodzakelijke voetzorg, het cosmetisch gedeelte van de behandeling komt voor de rekening van de cliënt zelf.

Voor meer informatie over vergoedingen en verzekeringen verwijs ik u naar de website van zorgwijzer:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure#vergoedingen

Op de website van ProCert / Kwaliteitsregister pedicure kunt u op voorhand zelf bekijken of uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekering. Houd er rekening mee dat vaak een percentage van uw behandeling vergoed wordt en/of tot een maximum bedrag.

https://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/pages/26/Consumenten/Dekking-zorgverzekeraars.html